IBA.เกษตร

เกษตรพอใจและพอเพียง

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

หน้าที่ ไรแดง และการกำจัด ไรแดง

  ไรแดง เป็นสัตว์เล็กๆจำพวกแมงไม่ใช่แมลง(แมลงมีขา 3 คู่ แมงมีขา 4 คู่)ไรเป็นสัตว์เล็กๆที่พบอยู่ทั่วไม่ว่าทุกหน ทุกแห่งในโลก ไม่ว่าจะเป็นในดินในน้ำ ในเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆ ในอาหารในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย บนพืชบนตัว สัตว์และแม้กระทั่งบนร่างกายของมนุษย์   ในบทความนี้ขอพูดถึง ไร ที่อาศัยในดิน ไรเหล่านี้จะทำหน้าที่ย่อยสลายเศษซาก อินทรีย์วัตถุต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่รากพืชสามารถดูดซึมไปใช้ ได้ง่ายขึ้น จนบางครั้งเราสามารถวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินได้จากความหลากหลาย และปริมาณของไร ที่อาศัย อยู่ในดิน  ดังนั้น  ไรแดง ที่เกิดขึ้นในการ เลี้ยงไส้เดือน  หน้าที่ของมัน ก็คือ ย่อยเศษซาก อินทรีย์วัตถุ ซึ่งรวมถึงไส้เดือน ตัวที่อ่อนแอ และขึ้นมา ตายอยู่บนเบดดิ้ง  ตัวไรแดงนี้ก็ จะทำการย่อยสลาย เช่นกัน (ไม่ใช่ว่าตัวไรแดงนี้กัดไส้เดือนจนตายเพียงแต่ว่าไส้เดือนตายแล้วขึ้นมาอยู่บนเบดดิ้งและตัวไรถึงเข้าไปย่อยสลายซากไส้เดือนนั้น) ส่วนตัวที่แข็งแรง และอยู่ในชั้นดิน ไรก็ไม่สามารถทำอะไรได้   อย่างมากตัวไร นี้ ก็แค่สร้างความรำคาญให้กับผู้เลี้ยงไส้เดือน มากกว่า    ส่วนวิธี กำจัด ให้ใช้ เปลือกแตงโม ทาด้วย นมข้นหวาน  เปลือกแตงโม จะทำหน้าที่ ล่อไรแดง เข้ามา  ส่วนนมข้นหวาน จะทำหน้าที่ ให้ ไร ติดความข้นเหนี่ยวของนม ไปไหนไม่ได้ครับ  ทิ้งไว้ให้มาติดเยอะๆ แล้วค่อยนำไปทิ้ง ครับ   ลองเอาไปใช้ดูนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น